شرح خدمات ناظران ویژه کنترل مضاعف خدمات مهندسی نوسازی بافت فرسوده درهفته اول کاری

920901-n2

شرح خدمات ناظران ویژه کنترل مضاعف خدمات مهندسی نوسازی بافت فرسوده درهفته اول کاری بشرح ذیل اعلام می گردد:

ردیف

زمان

شرح خدمات مورد انتظار

1

روز جمعه مورخه 01-09-92

مطالعه مطالب مندرج در سایت به ویژه شرح خدمات و پیش نویس چک لیستها و شیوه نامه

2

روز شنبه مورخه 02-09-92

هماهنگی سرپرستان تیم ها با مسئولین دفاتر مناطق و همچنین اعضای تیم

جهت بازدید میدانی گروهی از محدوده بافت فرسوده حیطه مسئولیت تعیین شده

3

روز یکشنبه مورخه 03-09-92

ادامه بازدید میدانی گروهی و بررسی نهایی چک لیستها و شیوه نامه مربوطه

و ایمیل نظرات و پیشنهاد جمع بندی شده اعضای تیم توسط سرپرست

به آدرس: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

4

روز دوشنبه مورخه 04-09-92

حضور سرپرست تمامی تیمها در جلسه ساعت13 واقع در اتاق جلسات هیئت مدیره نظام مهندسی

به منظور ارائه گزارش از بازدیدهای میدانی انجام شده و اعمال تغییرات در چک لیستها و شیوه نامه

5

روز سه شنبه مورخه 05-09-92

دریافت چک لیستها و شیوه نامه نهایی شده از سایت و توجیه اعضای تیم توسط سرپرست ها

6

روز چهارشنبه و پنج شنبه

مورخه 06و 07-09-92

بازدید و کنترل مضاعف خدمات مهندسی حداقل 5پروژه توسط هریک از اعضای تیم ها

برابر چک لیستها و شیوه نامه نهایی شده و تهیه گزارش های مربوطه

7

روز جمعه مورخه 08-09-92

ارسال گزارشهای تهیه شده توسط هریک از اعضاء به ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

و ارسال گزارش تحلیلی ویژه تهیه شده توسط هریک از سرپرست­ها به ایمیل مذکور

 

تهیه و تنظیم: مهندس محمدحسین مسعودی

رئیس تیم کنترل و ارزیابی خدمات مهندسی نوسازی بافت فرسوده