اجرای مسکن اجتماعی در بافت فرسوده

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه برنامه‌های دولت در بخش مسکن اجتماعی حمایتی با طرح‌ها و برنامه‌های بهسازی و نوسازی همراستا شده است، گفت: کارگروه تدوین برنامه ششم توسعه در بخش بهسازی و نوسازی شهری راه‌اندازی شد.

محمدسعید ایزدی با اشاره به بازتدوین سندملی راهبردی بازآفرینی پایدار محدوده های بافت فرسوده، اظهار داشت: مطالعات و توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی 14 شهر به مساحت 45 هزار هکتار انجام شده است.

وی با بیان اینکه مشارکت در تهیه طرح بهسازی و نوسازی در 8 شهر با کمک شهرداری ها به مساحت 1990 هکتار هم از دیگر اقدامات در حوزه بافت های فرسوده بوده است، بیان کرد: این طرح ها در ستادهای استان و کمیسیون ماده 5 هر استان تصویب شد.

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران به برنامه های دولت در بخش مسکن اجتماعی اشاره کرد و افزود: برنامه‌های دولت در بخش مسکن اجتماعی - حمایتی با طرح ها و برنامه‌های بهسازی و نوسازی محلات فرودست همراستا شده است که براین اساس با استفاده از ظرفیت بافت‌های فرسوده این برنامه‌ها به اجرا برسد.

وی به تهیه بسته‌های تشویقی - حمایتی دولت برای پرداخت وام نوسازی و وام ودیعه مسکن اشاره کرد و افزود: برای سیاست گذاری در بخش بافت های فرسوده در آینده، کارگروه تدوین برنامه ششم توسعه در بخش بهسازی و نوسازی شهری راه اندازی شده است.

ایزدی تصریح کرد: طرح جامع مسکن در محدوده‌های هدف در قالب برنامه اسکان پایا که به نوسازی محله‌ای با رویکرد توانمندسازی و مشارکت ساکنان می‌پردازد هم تهیه شده است.

منبع: شبکه اطلاع رسانی ساختمان ایران شاسا