بسته های تشویقی نوسازی با رویکردی جدید تدوین می شوند

مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران ضمن حضور در جلسه مدیران دفاتر خدمات نوسازی برضرورت تهیه و تدوین بسته های تشویقی نوسازی متناسب با ویژگی های محلات تأکید کرد.

به گزارش «صما» و به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران، جلسه با مدیران دفاتر خدمات نوسازی با هدف بررسی راهکارها و نحوه ی تنظیم و تدوین بسته های تشویقی نوسازی برگزار شد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در این جلسه با بیان این که تسهیلات و تخفیفات نوسازی بافت های فرسوده در حال حاضر بصورت عام است و این تسهیلات در مناطق مختلف چندان تفاوتی با هم ندارند، بر ضرورت تدوین بسته های جدید تشویقی متناسب با ویژگی های اجتماعی و کالبدی در محلات تأکید کرد.

فتح اللهی با اعلام این که بسته های جدید تشویقی جهت نوسازی می بایست بر مبنای سه رویکرد تهیه و تدوین شوند، متذکر شد: هدفمند کردن بسته های تشویقی موجود، ارتقاء کیفیت ساخت و ساز در محلات و همچنین برطرف کردن موانع نوسازی از جمله نکاتی است که ضرورت دارد در تهیه بسته های جدید مد نظر قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: توقع ما از دفاتر خدمات نوسازی در سال جاری توسعه دایره نفوذ و تأثیرگذاری است تا بتوانند با مدیریت جهادی همه عوامل و پتانسیل های تأثیرگذار در منطقه، محله و ناحیه را شناسایی و در خدمت نوسازی بافت های فرسوده قرار دهند.

راهکارهای تهیه بسته های تشویقی محله محور، چگونگی جمع بندی، نحوه زمانبندی ارائه بسته های جدید و ... از جمله رئوس مباحثی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

منبع: صما